Doctor / Church / Schools

Dr. Joe Curran

Address: Clonbur Health Centre, Clonbur, Co. Galway
Tel: 094 9546434

Fr. Gerry Burns

Seipeal Naomh Padraig, An Fhairche
Seipeal an Chroí ro naofa, Cornamona
Tel: 089 2217004
Email: snpadraig@eircom.net

Scoil Naisiunta Naomh Padraig

Address: An Chloch Bhreac, Clonbur, Co Na Gaillimhe
Tel: 094 9548278
Email: clochbhreac@ymail.com
Website: www.scoilnaomhpadraig.com

Naíonra na Fáirche

Address: An Fháirche, Co. na Gaillimhe
Tel: 087 2811494
Email: fairche@cnng.ie